2040 Yılında Kuantum Teknolojiler Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?

Yarışmanın Amacı:
Kuantum teknolojileri dünya çapında hızla gelişen ve önem kazanan bir konu. Türkiye’de de gündem olmaya başlayan bu alan üzerine gençlerin hayal güçlerini, araştırma yeteneklerini teşvik ederek; bu konuya olan ilgisini ve farkındalığını artırmak.

Kimler başvurabilir:
- 18- 30 yaş aralığında
- Teknolojik gelişmelere ve bilime ilgi duyan her Türkiye vatandaşı genç başvurabilir

Ayrıca,
Başvuranların yarışmayı düzenleyen kurumlarla herhangi bir bağlantısının olmaması gerekmektedir.

 

Yarışma Şartları:
Katılımcılardan en az 450 en fazla 1350 kelime arasında olmak üzere, yarışma başlığı üzerine hayal ettikleri şeyleri bilgilendirici, akıcı, bilimsel doğrulara dayalı Türkçe olarak göndermeleri beklenmektedir. [Başlık, özgeçmiş ve kaynakça kısımları kelime sınırlarının dışındadır, yazılarda kullanılan bilgiler için lütfen kaynak göstermeyi unutmayınız]

Gelen yazılar aşağıdaki beş kategoride değerlendirilerek sonunda ortak puanlanacaktır;

  • Bilimsel doğruluk

  • Okunabilirlik

  • İlgi Çekicilik

  • Toplumsal Fayda

  • Özgünlük

 

Yarışma kapsamında gönderilen yazılardan ödül alanlar ve ödül almamış olsa dahi yarışma jurisi tarafından yayınlamaya uygun görülenler, bu yarışmayı düzenleyen ve destekleyen kurumlarca yazarların adları açıkça belirtilecek şekilde yayınlanacaktır. Yazılar gönderildiği noktadan itibaren kamuya açık sayılıp yarışmayı düzenleyen ve destek olan kurumlar tarafından bir telif talep edilmeden yayınlanabilecektir.

 

Yarışmanın sonuç kitapçığına buraya tıklayarak veya aşağıdaki resimden erişebilirsiniz.

yarisma_baslik_png.png
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon